Захиалгын хуудас

Захиалга өгөх зөвлөмж:
Та өөрийн захиалахыг хүссэн хувцасныхаа загварыг сонгосны дараа харгалзах хэмжээнүүдийг авч хүснэгтийг бөглөн бидэнд илгээнэ үү. Та загварын өнгийг өөрчилж болох бөгөөд хэрэв өөрчлөх саналтай байвал Хүсэлт хэсэгт бичнэ үү. Хэрэв таны захиалахыг хүссэн загвар байхгүй тохиолдолд та өөрийн захиалахыг хүссэн хувцасны фото зургийг бидэнд илгээх боломжтой бөгөөд Хүсэлт гэсэн хэсэгт дэлгэрэнгүйг бичиж илгээнэ үү.
Хэмжээ өгөх зөвлөмж:
1. Хэрэв та зузаан хувцас өмссөн байгаа бол түүнийгээ тайлж зөвхөн дотуур хувцастай үедээ хэмжээгээ авна уу.
2. Та цэх зогсон өөрийн биеийг хэвийн түвшинд байлгана уу. Амьсгаагаа барих, гэдсээ татах зэрэг үйлдлүүдийг хийхгүй байхыг зөвлөе.
3. Уян метр ашиглах бөгөөд хэт сул биш, хэт чанга биш танд яг таарч байхаар хэмжинэ.
Эдлэлийн урт:
/см/
Цээжний тойрог:
/см/
Бэлхүүс:
/см/
Суудал:
/см/
Бугалагны тойрог:
/см/
Хүзүүний тойрог:
/см/
Арын урт:
/см/
Арын өргөн:
/см/
Мөрний өргөн:
/см/
Ханцуйн урт /европ/:
/см/
Ханцуйн урт /дээл/:
/см/
Урд энгэрийн урт:
/см/
Толгойн тойргийн хэмжээ:
/см/